Uudet TV-kanavat löytyvät netistä


Written by on Friday, January 20, 2012

Seuraamme eri videoalustojen kehitystä päivittäisenä työnämme aktiivisesti. Tarkoituksena on ymmärtää parhaiten sitä minkälaiset sisällöt toimivat milläkin jakelualustalla. Huomattavaa on, miten muun muassa nk. niche-toimijat ovat löytäneet YouTubesta oivallisen jakelukanavan omille sisällöilleen.

YouTube julkaisi viime vuoden lokakuussa suunnitelmansa 100:sta uudesta kanavasta, jotka tarjoavat mitä erilaisempia videosisältöjä eri yleisöille. Tästä hyötyvät niin eri kanavien sisällöistä kiinnostuneet ihmiset, kuin myös mainostajat, jotka voivat entistä paremmin kohdistaa viestinsä oikeille silmille ja korville. Tämä “kanavauudistus” antaa luvan odottaa internet-videon kasvua vieläkin tärkeämmäksi, mutta se myös rohkaisee monia uusiakin tahoja aloittamaan omien sisältöjen säännöllisen luomisen. Näiden sisältöjen ympärille on mahdollista alkaa luomaan omaa yhteisöä, joka on kiinnostunut juuri kyseisestä asiasta. Tämän luulisi kiinnostavan enenevissä määrin myös suomalaisia mainostajia, jotka ainakin tähän asti ovat olleet suurimmaksi osaksi hienovaraisen hiljaa.

Entistä vahvemmin tulevaisuudessa mukana ovat myös brändit, jotka ovat siirtymässä satunnaisesta julkaisusta säännölliseen, ohjelmoidumpaan julkaisumalliin. Näin voidaan tarjota yleisölle helposti seurattavaa ja ajantasaista sisältöä, sekä kasvattaa ja pitää yleisöä kiinnostuneena läpi tulevien kuukausien ja vuosien.

Miten niche-ajattelu vaikuttaa suurempiin toimijoihin markkinointimielessä? Omasta mielestäni suurten toimijoiden pitäisi alkaa kokeilemaan oikeanlaista reseptiä YouTube-kanavilleen esimerkiksi muodostamalla kohderyhmien mukaisesti kiinnostavia aihealueita ja alkamalla tuottamaan sisältöä juuri kyseinen aihealue mielessä tarjoten katsojille aitoa hyötyä. Harva ihminen kuitenkaan hyötyy TV-mainoksesta YouTube-kanavalla yhtään mitenkään.