Todellisuus syntyy viestinnässä


Written by on Wednesday, September 1, 2010

Todellisuus ei aina ole sitä miltä se näyttää. Jollakin tavalla sitä kuitenkin pitäisi kyetä ilmaisemaan. Jotta voisimme olla varmoja siitä, että tämä todellisuus ei ole pelkästään meidän oman päämme kuvitelmaa, testaamme ajatuksiamme toisilla. Kerromme siitä, kirjoitamme siitä, maalaamme siitä tai muuten vain huudamme tuntemuksemme todellisuudesta ulos sellaisena kuin se mielestämme parhaiten tulee ilmaistuksi.

Tähän asti päästyämme kaikki on hyvin ja olemme onnistuneet kiteyttämään ainakin itsellemme sen millaiseksi todellisuuden koemme. Enää muodostuu ongelmaksi se ymmärtävätkö kaikki muutkin mitä yritimme ilmaista. Kaikki eivät, edes hyvällä tahdolla haluaa ymmärtää maailmaa sellaisena kuin me itse sen koemme. Viestin ollessa kuitenkin selvä se ymmärretään, jaetaan ja ehkä, jos hyvin käy, koetaankin. Näin syntyy yhteinen kokemus ja todellisuus on vähän enemmän saman kaltainen, ainakin osalle meistä.

Viestiminen on kaikille sosiaalisille eläimille selviytymisen ja olemassaolon perusedellytys, eikä ihminen tee tässä minkäänlaista poikkeusta. Tavanomaisinta on käsittää viestintä siirtomallin eli lineaarisen mallin mukaisesti. Siinä ajatellaan viestin siirtyvän lähettäjältä kanavaa pitkin vastaanottajalle. Mallin kehittäjät Claude Shannon ja Warren Weaver esittävät sen seuraavasti:

Shannon oli insinööri, joten on selvää, että hän mielsi hälylähteen hyvin tekniseksi ulottuvuudeksi. Yhtä hyvin hälylähde voi tarkoittaa abstraktimmin erilaista kommunikaatiojärjestelmää tai vain henkistä poissaoloa kommunikaatiotilanteessa. Yksikertaisimmillaan kaavio toimii siten, että on yksittäinen mieli (informaation lähde) haluaa kertoa puhumalla tai kirjoittamalla (lähetin) toiselle mielelle (määränpää) jotain. Toinen pystyy tämän viestin näkemään tai kuulemaan (vastaan otin) ja sitten käsittelemään sitä, ellei hän sitten satu olemaan niin vihainen tälle toiselle, ettei suostu viestiä ymmärtämään (hälylähde).

Haluamme jakaa kokemuksia, viestiä, jotta loisimme todellisuudesta yhtenäistä. Sisältö voi muuttua, mutta idea on aina sama; tapahtui se sitten Facebookissa sosiaalisen median ympyröissä tai hiljaa toisen korvaan kuiskattuna peiton alla. Ihminen on sosiaalinen eläin.

Seuraavaa videota katsoessanne voitte miettiä minkälaisia hälytekijöitä löydät viestin ymmärtämiseksi: