MIPCOM 2010


Written by on Tuesday, October 26, 2010

Online-video-osaamisen hyödystä tv-sisällössä

Lokakuun alussa oli jälleen MIPCOM eli koko maailman sisällöntuotanto- ja media-alaa kokoava tapahtuma Cannesissa. Nuo hektiset 5 päivää tarkoittavat uutta bisnestä, tietoa, kontakteja sekä ennen kaikkea sisältöjen myymistä ja ostamista. Tapahtuma vetää puoleensa väkeä ympäri maailmaa ja on alan suurin vuotuinen myyntitapahtuma maailmassa.

Olin KLOK:n puolesta paikalla kertomassa online-videon hyödystä sekä keskustelemassa siitä millaisten tilanteiden kanssa yhteistyökumppanimme painivat kansainvälisesti liittyen Internetiin.

Internet ja televisio on vielä hyvin nuori liitto, jos se on liitto vielä ensinkään, mutta ainakin sen pitäisi olla. Internet ja televisio muodostavat yhdessä täydellisen parin. Hidasteena kehitykselle on toistaiseksi tietämättömyys mahdollisuuksista sekä tv-toimijoiden rankka keskittyminen vain televisiosisältöön.

TV:n ja webin suhdetta voi pitää vähintäänkin järkiavioliittona, sillä pirstaloituvassa mediakentässä kaikilla on sama ongelma: sama kuluttajamassa leviää useampien kanavien ja tuotteiden kesken. Tässä tapauksessa TV voi tarjota massahuomion ja netti tilan jossa materiaalia voidaan jakaa rajattomasti eikä yleisön tavoittaminen ole kiinni kellonajasta tai sisältöä tarvitse karsia, vaan kerronta ratkaisee. Rahaakin tulee kun mainostajille voidaan tarjota integroitua mainontaa yhden tuotteen ympärillä sekä webissä että tv:ssä. Ongelma: vain harvoja onnistumisia, koska sisältö suunnitellaan rankasti yhden median, TV:n, näkökulmasta eikä tämä ole omiaan tukemaan menestymistä webissä.

Tulinen rakkaussuhde TV:n ja netin välillä voidaan saada roihahtamaan kun sisältö osataan suunnitella alusta asti molemmissa medioissa esitettäväksi. Yhden sisällön jakamisesta kahdessa mediassa on jo hyviä esimerkkejä: Tanssii tähtien kanssa taipuu jo nyt televisiosta lehtiin ja liitto toimii koska niin sisältö kuin esitysvälineet ovat realiaikaisia. Tästä ratkaisusta pitävät kaikki, niin tuottaja, esittävä kanava, mainostaja kuin myös kaikista tärkein eli yleisö, koska omaa suosikkisisältöä voi seurata välineestä riippumatta. Tuloksena yleisön suhde sisältöön syventyy. Ongelma: lehdet, tai vaikka toinen realiaikainen media radio, eivät pysty välittämään samaa sisältöä kuin televisio; liikuvaa kuvaa, jolloin kokemus on korkeintaan täydentävä. Lisäksi edelleen internetonnistumisia rasittaa se, että televisiosisällöt suunnitellaan vain tv:ssä esitetäväksi, joka ei tue online-mahdollisuuksia.

Kuten lehdet ja radio myös Internet on reaaliaikainen väline ja pystyy välittämään samaa sisältöä kuin televisio, mutta tv-tuottajat ja -kanavat tarjoavat sisältönsä jakoon online-palveluissaan heikosti pureskeltuina. Internet on oma media siinä missä lehdet tai radiokin ja onnistuminen tässäkin mediassa vaatii omaa asiantuntemusta. TV:ssä esitettävä sisältö ei sovellu sellaisenaan Internetiin, koska katsoja on online-ympäristössä käyttäjä ja siten sisällön kulutuksen dynamiikka on toisenlainen. Sisältö täytyy siis räätälöidä webiin samoin kuin se täytyy räätälöidä televisioon.

Kävin useita keskusteluja ulkomaisten ja joidenkin kotimaisten toimijoiden, niin tuottajien kuin tv-yhtiöiden, kanssa tästä aiheesta niin, että he toistuvasti toistivat ongelman ytimen: olemme huomanneet ettei sisällön tuikkaaminen nettiin toimi sellaisenaan. Netti-tv:t ovat hyvä palvelu tarjota ohjelma saataville tv-esityksen jälkeen , mutta tällainen catch-up -palvelu ei tarjoa mitään uutta jo esitetystä sisällöstä, eikä siis syvennä katsojan suhdetta sisältöön tai saa katsojaa palaamaan ohjelman pariin netissä.

Mahdollisuudet luoda itsenäisesti toimivaa online-sisältöä tv-ohjelmien ympärille on jo olemassa ja tähän liittyy vain voitettavaa. Täytyy osata hallita sisällön levittämistä useampiin välineisiin ja ymmärtää netin erilainen dynamiikka sekä vaatimukset sisällölle. Tv-yhtiöille ja -tuottajille on tarjolla uusi väline, joka voi ajaa yleisöä sisällön pariin kellonajasta riippumatta ja tarjota uusia mahdollisuuksia tarinan kerronnalle. Kaupalliselle kielelle käännettynä tämä tarkoittaa lisää mainosrahaa, koska sisältötuotteiden tavoittavuus kasvaa. Näin ollen voidan myös vastata mediakentän pirstaloitumisen haasteisiin.

Itsenäisesti toimiva online-sisältö on myös avain yleisön haluun maksaa online-sisällöstä, koska sisältö on tuoretta, räätälöityä ja ennen näkemätöntä sekä se sisältää lisää tietoa ja tunnetta suosikkiohjelmasta. Eikä sitä ole muuten saatavissa.

Minun on helppo suositella niin sisällön tuottajille kuin tv-kanaville ratkaisua kaikkiin online-sisältöön liittyviin ongemiin: KLOK on luotettava kumppani, joka osaa tuottaa online-videota ja hallitsee Internetin vaatimukset videosisällöille. Yhtiömme suunnittelee ja tuottaa videosisältöä räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin kuin myös konsultoi olemassaolevia tuotteita, tuotantoja ja kanavia paremman onnistumisen takaamiseksi internetissä.

Muutos on selkeästi tapahtumassa, mutta se tapahtuu hitaasti. Se mitä kaikki tuntuvat odottavan on sisältöä, yhtä tuotetta, joka korjaisi potin tällä tv-internet-liiton saralla.

Jos vielä etsit syitä miksi Internet on pop sekä vakavasti otettava media tulevaisuudessa ja jonka kyydissä on vain voitettavaa, niin lukaise myös toinen juttu MIPCOM:sta koskien PWHC:n media-alan katsausta.