Maailmanlaajuista hauskanpitoa


Written by on Tuesday, June 15, 2010

Sosiaalinen media ja siellä jaettavan tiedon helppous ovat synnyttäneet verkoston, jossa aikaisempaan helpommin leviävät kulttuurisesti ja viestinnällisesti kopioidut replikaattorit, eli meemit. Termiä käytti ensimmäisen kerran Richard Dawkins vuonna 1976 kirjassaan Geenin itsekkyys ja se on alun perin rinnastettu ideoihin tarkoittamaan aatteita, arvoja, eeettisiä käsityksiä, maailmankatsomusta ja teorioita. Meemit ovat vapaan tai tuotetun valinnan kohteena olevaa informaatiota. Meemin valikoituminen tapahtuu sosiaalisessa tilassa, jossa ihmiset sekä kopioivat toinen toistensa valintoja että haluavat erottua muista. Sosiaaliseen jäljittelyyn perustuvaa omaksumista ja omaksutun uusintamista tapahtuu koko ajan, mikä tekee meemistä evolutionaarisen yksikön, joka tavallaan rinnastuu biologisessa evoluutiossa leviävään geeniin.

On mielenkiintoista, että nykyisin meemin käsite on sidottu tarkoittamaan internetissä suurta suosiota saanutta ja leviävää asiaa. Meemien syntyä ja leviämistä on vaikea ennustaa ja ne tuntuvat olevan aikaan ja paikkaan sidottuja. Meemin kyllä oppii tunnistamaan sellaiseen törmättyään. Meemit ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisen hauskanpidon, johon ei tarvita välttämättä muuta kuin vähän luovuutta, tervettä hulluutta ja hitunen siviilirohkeutta, kuten oheisessa nopeasti levinneessä meemissä.