Kansallissosiaalinen media?


Written by on Wednesday, August 18, 2010

Tänään ilmestyneessä Helsingin Sanomissa oli uutinen, jonka mukaan internettutkija ja -teoreetikko Jaron Lanier varoittaa juuri suomennetussa kirjassaan Et ole koje internetissä piilevän totalitarismin siemenen. ”Nykymuotoinen internet-kulttuuri heikentää verkon käyttäjien persoonaa ja nostaa joukon yksilön edelle”, hän julistaa manifestissaan. Hänen mielestään verkossa ei pitäisi julkaista mitään nimettömänä, koska se voisi johtaa ”kyberneettiseen totalitarismiin”. Peruslähtökohta pelolle juontuu nimettömyyden ideologiasta, jossa verkko ja joukko ovat yksilöä arvokkaampia.

Tutkija varoittaa: Nimetön internet vie totalitarismiin

Kirjoitin joskus aikaisemmin tässä blogissa kirjoituksen nimellä ”Median tasavalta”, jossa pohdin kuinka internet ja sosiaalinen media muodostavat hyvinkin demokraattisen yhteisön ja oman maailmansa tämän todellisen maailman sisään. Demokratiana tämä yhteisö toimii hyvin ihanteellisesti, mutta diktatuurina se olisi pelottava.

Tämän vuoksi on tärkeätä muistaa, että sosiaalisessa mediassa toimivat samat säännöt kuin sosiaalisissa yhteisöissä yleisestikin. Toisten ihmisten kunnioittaminen tulisi olla lähtökohtana kaikkeen inhimilliseen toimintaan, jota internetkin edustaa. Lanier pohtii, että jotkut internetin suunnittelijat odottavat internetiin syntyvän yliälyn ja viittaa tällä samalla evankeliseen kristillisyyteen. Ihmisessä on syvään juurtunut tahto uskoa jonkun yliluonnollisen pelastavasta ja kaitsevasta ohjauksesta. Tällaisessa oliossa projisoidaan vanhempien auktoriteetti, joka estää meitä kasvamasta aikuisiksi ja ottamasta itse vastuuta omasta elämästämme.

Täytyy muistaa, että internet on sellainen kuin me sen haluamme olevan. Me olemme sen käyttäjiä ja me hyväksymme sen millaiseksi se muotoutuu. Kansallissosialistit nousivat aikoinaan valtaan, koska kansa valitsi heidät siihen ja he pysyivät vallassa kun kukaan ei uskaltanut heitä vastustaa. Pelko ei ole riittävä peruste hyväksyä väärinkäytöksiä. Jos me itse elämme kiinni todellisuudessa, niin totalitaarista systeemiä ei pitäisi muodostua internetiin, niin kuin ei minnekään muuallekaan.

Tässä lopuksi pieni muistutus siitä kuinka kaikki oikein sai alkunsa ja miten internet oikein kehittyi. Pysyvät asiat oikeassa perspektiivissä.